X
31.03 2016 10:57

Juba aastasadu on inimene puitu kasutatud elamute ehitamiseks. Puit on talvel soe, suvel jahe ja soodustab ruumides hea mikrokliima tekkimist tänu oma looduslikkusele ja loomulikule hingavusele.

Samuti on puit ka keskkonnasõbralik materjal, sest puitelamute süsinikujalajälg on väga väike võrreldes teiste ehituslahendustega ning puit on taastuv loodusressurss.

Samas seavad järjest rangemaks muutuvad hoonete energiasäästlikkuse nõuded uusi väljakutseid puithoonete projekteerijatele ja valmistajatele. Senine klassikaline freespalgist maja peaks uutele rangematele nõuetele vastamiseks olema valmistatud kas oluliselt suurema paksusega materjalist või peaks kasutama täiendavaid soojustuslahendusi, mis muudavad kogu konstruktsiooni keeruliseks ja pealegi ei ole otstarbekas kasutada suhteliselt kallist freespalki, et see hiljem soojustusega varjata.

Selle probleemi lahenduseks on tulnud ristlamineeritud puitpaneelid. Ristlamineeritud puitpaneelid koosnevad omavahel risti olevatest puitmaterjali kihtidest ja neid võib valmistada väga erineva paksusega. Ristlamineeritud puidust seinaelement on väga heade soojustusomadustega. Näiteks 30 cm paksune ristlamineeritud puidust seinapnaeel, mis on lisaks kaetud 10 cm puitkiudplaadiga tagab konstruktsiooni U väärtuse 0,19 W/m²K.

Ristlamineeritud seinaelementide tootmiseks on mitmeid erinevaid tehnoloogilisi lahendusi. Üks viise on kasutada kihtide omavahelist liimimist, kuid sellel lahendusel on mitmeid miinuseid. Esimene miinus on, et kasutatavad liimid mingil määral siiski auruvad eluruumidesse ning halvendavad seinaelemendi loomulikku hingavust. Teiseks eeldab liimitehnoloogia kõrgekvaliteedilst puitmaterjali.

Neist puudustest vabanemiseks on saksa suurim puitmajade valmistamise seadmeid ja valmisliine tootev ettevõte Hundegger AG välja töötanud ja patenteerinud uudse lahenduse ristkihtpuitelementide tootmiseks. Hundeggeri lahendus põhineb kihtide naelutamisel spetsiaalselt väljatöötaud alumiiniumnaeletga. Alumiiniumnaelad annavad võimaluse hiljem valmis paneeli vabalt töödelda – freesida sisse kanalid ja pesad installatsioonide paigaldamiseks, lõigata sisse akna- ja ukseavad ja töödelda servadesse vajalikud tapid. Spetsiaalne arvuti poolt juhitav naelutusportaal naelutab iga risti oleva laua kahe diagonaalis paikneva naelaga, kusjuures arvuti peab meeles kahes viimases kihis paigaldatud laudpaneelide laiused ja seega naelutatakse kõik riskohad sõltumata kasutatud paneelide laiusest. See aga annab võimaluse seinapaneeli tootmisel kasutada erineva laiusega laudpaneele ning nad ei pea olema kindlasti sama laiusega. Lisaks veel kasutatakse Hundeggeri tehnoloogias ühelt poolt sooneliseks töödeldud laudu, mis suurendab seinaelemendi soojustusomadusi ja mürasummutust.

Kuna iga laud fikseeritakse naelutusprotsessi ajaks spetsiaalsete juhtrullikutega, siis on võimalik kasutada ka madalama sordi laudmaterjali ja ka tootmisjääke. Lõpptulemuse kvaliteeti see ei mõjuta.