X
31.03 2016 10:24

SCM Tech töötlemiskeskused on disainitud rahuldamaks mööblitööstuse vajadust multifunktsionaalse, efektiivse ja usaldusväärse puurimis- ja freesimiskeskuse järele, võimelisi teostama erinevaid operatsioone.

SCM otsustas täiesti automatiseerida puurimise ja tüübeldamise operatsioonid eesmärgiga optimiseerida masinaaega ja pakkuda kõrget efektiivsust. Selleks töötati välja HI.LOCK tüüblite sisestamise üksus, mis pakub kasutajatele kergelt kasutatava lahenduse tüüblite sisestamiseks otse töötlemiskeskuses.

Operaatoril puudub seega vajadus siirdada paneeldetaili ühest tööpingist teise ja kogu protsess toimub ühes masinas.

Töötsükli aja lühendamine ja tootmise optimiseerimine, mis seni kulus liimiülejääkide puhastamisele on tagatud tänu uudsetele liimikapslitele erinevalt senisest traditsionaalsest tüübeldustehnoloogiast, kus oli vajalik liimiülejääkide eemaldamine tootmispauside korral.

Tooted